10-10-10 kennismakingsaanbod

 


10-10-10 kennismakingsaanbod

  06/10/2014          Geen reacties


Probeer de BETERapp met 10 hulpverleners en 10 cliënten voor 10 weken uit en maak mee wat de nieuwe manier van zorg en hulp verlenen losmaakt.

We bieden u tien BETER licenties en begeleiding van een pilot aan binnen uw organisatie voor een vaste prijs van 2.500,- euro. Er hoeft nog geen EPD te worden gekoppeld, er is geen ingewikkeld ICT proces nodig, er hoeft niets te worden vervangen, u kunt gewoon meteen aan de slag. Voor tien nieuwsgierige hulpverleners die graag iets nieuws proberen, is het een kwestie van inloggen en ‘aan de slag’. De beste stap voorwaarts is ‘het gewoon gaan doen’.

We onderzoeken in deze 10 weken ook direct de haalbaarheid voor uw organisatie om in te stappen in deze nieuwe werkwijze. In deze korte haalbaarheidsstudie zal een organisatorische, juridische en technische check worden gedaan en bekeken worden wat er voor nodig is om volgende stappen te kunnen zetten.

Het 10-10-10 aanbod omvat het volgende:

  • Gebruik van de BETERapp via Apple App Stores en de Google Play Store, beschikbaar voor alle cliënten in het bezit van de juiste apparatuur.
  • Levering van tien licenties voor professionele gebruikers voor het gebruik van de BETERwebapp mijn.beterapp.nl. De licenties voor de professionals hebben een looptijd van één jaar en zijn dus ook na proefperiode nog te gebruiken.
  • Een kickstart meeting, tussentijdse begeleiding op afstand en een evaluatiemeeting met professionals en indien mogelijk de cliënten. Tijdens deze meetings worden de professionals en cliënten meegenomen in de visie en leren zij tegelijkertijd wat het werken met een app in het zorgproces inhoudt en wat dit voor mogelijkheden biedt. Dit traject duurt tien weken.
  • Een drietal gesprekken/sessies met de juiste personen binnen de organisatie over de achterliggende visie, de ICT verkenning en de juridisch aspecten. Dit ter verkenning van de randvoorwaarden van het werken met dit type apps en de BETERapp specifiek.
  • Een eindpresentatie over de bevindingen die uit de pilot naar voren zijn gekomen, waarin ook de ervaringen met het digitaal begeleiden worden opgenomen.

Ons belang? We willen eHealth een duw in de rug geven. De wereld een beetje mooier maken. Cliënten (waaronder onze vrienden, broers en moeders) helpen aan een betere gezondheidszorg. Dát willen we bereiken. U toch ook?  Laat het ons weten als u geïnteresseerd bent en meer wilt weten. Dan zaaien we samen het zaadje voor een nieuw tijdperk.