Gebruikerservaring – Big sister is watching you

 Een aantal pilots zijn van start gegaan. We krijgen steeds meer wensen en ervaringen terug van mensen die met de app aan de slag zijn. Een van de cliënten, geëmotioneerd door het feit dat er iemand was die met hem meeliep op weg naar het bereiken van zijn doel, verwoordde het werken met de BETERapp erg mooi. Deze wilden we jullie niet onthouden:

Het is niet big brother is watching you, maar big sister is watching you’.