Delen van gegevens met het EPD – de servicebus

 Kan de BETERapp ook gekoppeld worden aan het Electronisch Cliënten Dossier van onze organisatie?” Een veelgestelde vraag! En ja, uiteraard kan BETER gekoppeld worden aan EPD’s (dit is nu voor twee EPD’s al gedaan). Echter: er zijn zoveel apps en zoveel systemen te koppelen dat het stuk voor stuk bouwen van een koppeling onbegonnen werk is. De zorg wordt er ook niet goedkoper door…

In onze drive om te blijven versimpelen en dit soort koppelingen in de zorg gemakkelijk en snel te kunnen leveren willen we een servicebus voor de gezondheidszorg opzetten. Met een servicebus wordt het mogelijk om via één koppeling gegevens uit te wisselen tussen apps, EPD’s, HIS-en, ROM systemen, ZIS-en gezondheidskluizen. Uiteraard na toestemming van de cliënt.

De techniek van de servicebus wordt al jaren toegepast in andere sectoren waar het uitwisselen van gegevens cruciaal is. Wij zijn nu in gesprek met een aantal ervaren partijen om dit samen van de grond te krijgen. Wilt u zich ook aansluiten of meer informatie, neem dan contact op met: lennard@bloei.nl!