Plechtig beloven wij u…

 


Plechtig beloven wij u…

  12/03/2015      Evenementen / Pers     Geen reacties


Op donderdag 12 maart van 12:00 tot 13:00 uur vond de ondertekening van de nieuwe Alles is Gezondheid pledges plaats. Om half één betrad Bloei het podium in de Bruinszaal in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. We werden op het podium begeleid door Marianne van den Anker. Na enkele korte vragen te hebben beantwoord over wat wij als organisatie doen en wat we concreet gaan bijdragen aan Alles is gezondheid, was het zo ver. We mochten tekenen. Een mooi moment.

“Ja, wij Bloei NL, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…. Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:

  • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;
  • een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg;
  • het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren.

Bloei bedenkt, maakt en levert innovatieve producten en diensten voor de zorg in een modern jasje. We willen de zorg daarmee 2x beter en 2x goedkoper maken.

Wij, Bloei NL, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

  • het toegankelijk maken van nieuwe technologie in de vorm van apps en wearables waarmee iedere Nederlander de eigen fysieke en mentale gezondheid kan bewaken en stimuleren.
  • het inzetten van onze eigen apps (de BETERapp die momenteel wordt ingezet binnen welzijn en GGZ en de KeuzehulpApp, oa voor verslavingszorg, welzijn en VG), maar ook samenwerken met appbouwers en moderne zorgorganisaties om nieuwe, coole, hippe oplossingen te maken die gezondheidswinst leuk én meetbaar maken.

 Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

 10 februari 2015

 Mike van Holsteijn”

bloei.NL.01.small

bloei.NL.02.small

bloei.NL.03.small

bloei.NL.04.small