App-etite for destruction

 Op 14 april gaan we weer wat leuks doen! We geven een workshop tijdens de ‘Meer met Minder’ werkveldconferentie, georganiseerd door de Hanzehogeschool Groningen. Meer met minder kan, maar dan wel compleet anders. De zorgsector staat voor een schijnbaar onmogelijke opgave. Het moet veel goedkoper en veel beter. En dit lukt niet meer door met de kaasschaaf de kosten te reduceren of een beetje aan eHealth te gaan doen. Het moet radicaler…

Het programma begint om 10.00 uur en het thema wordt ingeleid door Klaas Steenhuis met een pakkende lezing: ‘Komt het goed met het sociale domein?’ Dat belooft wat. Na de lunch worden er veel verschillende, korte, inspirerende workshops en presentaties gegeven die te maken hebben met het thema van de dag, waaronder App-etite for destruction; de workshop van Mike.

Mike vertelt wat hem drijft om de zorg in Nederland te veranderen. De belevenissen van een vriend met een bipolaire stoornis, een echtgenote in de jeugdhulpverlening en de eigen rol als innovator bij diverse instellingen zijn een grote bron van inspiratie. Ook geeft hij een update over ons door de EU gesubsidieerde plan om een hele stad gezonder te krijgen. Hij vertelt over apps die het verschil gaan maken. Daarnaast vertelt hij over de tegenkracht van oud denken en dwingende regels en hoe je die te lijf kunt gaan met visie en creatieve destructie.

Alleen een beetje bijschaven is niet voldoende. Het moet radicaler…