Bloei in Innovatie Werkplaats Familiezorg met kennis en BETERapp

 Bloei doet mee aan een mooi experiment in het Noorden van Nederland. In de Innovatie Werkplaats Familiezorg wordt gesleuteld aan de beste manier om families in staat te stellen zorg te verlenen. Bloei brengt kennis over eHealth in en de BETERapp om mee te experimenteren.

Op dit moment kent bijvoorbeeld de provincie Groningen zo’n 90.000 mantelzorgers, waarvan 43% aangeeft zich enigszins tot tamelijk zwaar belast te voelen en 3% aangeeft zich zeer zwaar tot overbelast te voelen. Onderzoek heeft aangetoond dat ernstige belasting van deze mantelzorgers kan leiden tot stress, eenzaamheid, gezondheidsklachten en daardoor gezondheidszorgconsumptie en uitval op de arbeidsmarkt. Het is dan ook van zeer groot belang dat verpleegkundigen en andere professionele hulpverleners aandacht hebben voor de gehele zorgsituatie; de patiënt met zijn chronische aandoening in samenhang met zijn gehele sociale omgeving.

Met deze IWP Familiezorg starten we een innovatief traject met als doel te komen tot goede, professionele ondersteuning van families die te maken hebben met zorg voor een familielid. Op microniveau is het doel dat patiënt, familie en verpleegkundige als gelijkwaardige gesprekspartners komen tot een accurate probleem inventarisatie en probleemoplossing die past bij de unieke familiesituatie; en dat voorgestelde zorgplannen helder worden gecommuniceerd en vastgelegd met alle betrokkenen.