Movisie over BETER

 


Movisie over BETER

  12/01/2016      Pers     Geen reacties


Onlangs schreven Gerco Buijk-Dijkstra en Aukelien Scheffelaar een artikel over zelfredzaamheidsapps om de zorgwereld te inspireren. De BETERapp werd als inspirerend voorbeeld genoemd!

De regie blijft bij de cliënt
De BETERapp is een simpele app waarbij de cliënt regie houdt over zijn/haar dossier. Met de app kan de cliënt dagelijks zijn stemming bijhouden, een doel en activiteiten instellen en bijhouden hoe goed deze zijn behaald. Als het alleen niet lukt, dan kan de cliënt een vriend, familielid, mantelzorger of professionele hulpverlener inschakelen. Voor sociaal werkers is het niet altijd even makkelijk om cliënten ‘los te laten’. Met deze app wordt het zowel voor de sociaal werker als de cliënt makkelijker om de ‘op-eigen-benen-stap’ sneller te zetten.

Lees het hele artikel op movisie.