Ervaringen professional: “Met de BETERapp komt de cliënt sneller in de actiemodus”

 “Door met de BETERapp te werken kan ik cliënten tussen de sessies door beter begeleiden in het bereiken van hun doel. Doordat de cliënt een actieve rol heeft bij het formuleren van het doel en de activiteiten die nodig zijn om dit te bereiken, neemt de betrokkenheid toe. Als ik merk dat de cliënt goed bezig is met zijn activiteiten dan bekrachtig ik dit door te complimenteren. Maar wat minstens net zo belangrijk is, is het laten beschrijven van de cliënt in een notitie hoe hij deze gewenste verandering tot stand heeft gebracht! Als de cliënt zelf inzicht krijgt in zijn proces van veranderen, dan kunnen hier waardevolle lessen uit worden getrokken voor mogelijke obstakels in de toekomst.”

Luisterend oor tussen sessies door

“Als ik zie dat een client in een lastige periode zit, dan speel ik hierop in door met behulp van een notitie op zijn tijdlijn uit te vragen wat er aan de hand is. Ik fungeer dan tussen de sessies door als luisterend oor. Maar nog belangrijker vind ik het voor het herstelproces om de cliënt weer zo snel mogelijk in de actiemodus te krijgen. Wat heeft hij hiervoor nodig, wat kan hij al zelf en waar kan ik eventueel in begeleiden? Hier kan direct mee worden gestart, zonder te wachten tot de volgende sessie. Al met al vertelt de BETERapp mij veel over het proces waarin de cliënt zich bevindt. Doordat ik dit als behandelaar monitor en van een afstand bekijk kan tijdig worden voorkomen dat de vooruitgang bij een cliënt stagneert. Een gebrekkige motivatie aan de kant van de cliënt om te willen werken aan zijn vooruitgang, wordt ook snel achterhaald met de app. Het voordeel is dat ik bij cliënten die er echt voor gaan, zeker richting het einde van de behandeling, meer tijd tussen de sessies kan plannen.

Doordat er een actieve houding van de cliënt wordt gevraagd, hebben ze ook sneller het vertrouwen dat ze het alleen kunnen, met zo af en toe wat ondersteuning van hun netwerk in de BETERapp.”