De functionaliteiten

 

client_ADe BETERapp voor jou en mij, mensen die actief werken aan hun gezondheid, kent meerdere functies.

Digitale coach
Helpen op de momenten dat het telt
Een gebruiker die actief aan zijn leefstijl werkt met de BETERapp vertelt: “In de BETERapp leg je je persoonlijke doelstellingen vast. Dagelijks houd je bij of je hieraan gewerkt hebt en hoe het gaat. Je bouwt hiermee een grafisch overzicht op en daarmee krijg je een goed beeld van je eigen ontwikkeling. Je kunt dan ook verbanden leggen tussen hoe je je voelt en de activiteiten die je hebt uitgevoerd. Zo ben ik begonnen: de smartphone als digitale coach. Door vrienden en/of hulpverleners toegang te geven tot je BETERapp krijg ik er veel coaches bij, voor die momenten dat dit het hardst nodig is.”

Een klant vertelt; Marcel Gutz over de BETERapp voor cliënten (video).

Telefoon_weekoverzicht

Specificaties:

 • Het instellen van een hoofddoel en maximaal zes concrete activiteiten
 • Het archiveren van het doel en activiteiten als deze ‘voltooid’ zijn.
 • Het personaliseren van activiteiten met eigen teksten en iconen
 • Het toevoegen van een foto aan jouw profiel
 • Het eenvoudig ‘sliden’ van de stemming met een avatar en activiteitenmeter.
 • Het toevoegen van notities aan het dagverslag.
 • Het bekijken van een grafisch week- en maandoverzicht van de stemming en voortgang op het doel
 • Het verzamelen van punten na geslaagde activiteiten
 • De mogelijkheid om helpers bij te schakelen
 • De mogelijkheid om notities van helpers met andere helpers te delen
 • Het instellen van een dagelijkse reminder
 • Het instellen van een toegangscode

Netwerkverbinder
Verbinden en versterken van mijn netwerk
Een cliënt die revalideert van een ongeluk vertelt: “Er is heel veel zorg te krijgen in Nederland en die is verkokerd. Hierdoor zie ik en ook mijn hulpverleners door de bomen het bos niet meer. Vaak is niet helder wie betrokken is, wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Cliënten of gezinnen waar 20 hulpverleners omheen zwermen zijn geen uitzondering. Omdat ik nu via de BETERapp hulpverleners kan bijschakelen en aangeef wat een hulpverlener voor mij doet is het duidelijk. Mijn hulpverleners zien zo elkaars toegevoegde waarde en kunnen die beter op elkaar afstemmen. En ik hoef maar één keer mijn verhaal te vertellen!”

Specificaties:

 • Het veilig kunnen bijschakelen van een ongelimiteerd aantal helpers
 • Het kunnen omschrijven van de  toegevoegde waarde van de helper
 • Het delen van inzicht en (op initiatief van de verbeteraar) delen van notities van anderen met het overige netwerk


Eigen regie op data

Inzicht delen om samen aan de slag te gaan
De BETERapp is opgezet met als uitgangspunt dat een persoon die wil werken aan zijn gezondheid en een helper samen als team aan de slag gaan. Samen werk je actief aan het doel vanuit een dossier dat door beiden in de app wordt bijgehouden. Vanuit deze visie kan de BETERapp uitstekend als platform fungeren waarop je data deelt. De regie hiervoor ligt volledig bij degene die hulp nodig heeft.

Een cliënt van een zorginstelling heeft een hulpverlener bijgeschakeld via de BETERapp: “Mijn hulpverlener beweegt zich als gast door mijn dossier.

Specificaties:

 • Het veilig delen van data via een secure gehoste server in Nederland
 • Het per notitie bepalen wie wat mag zien
 • Het bijschakelen en ontkoppelen vanuit de cliënt te initiëren

 

Professional A_flipDe BETERapp voor professionals kent de volgende functies:

Caseload in één oogopslag inzichtelijk
Wie heeft nu hulp nodig?
Een hulpverlener die meerdere cliënten heeft bijgeschakeld vertelt: “Aan het begin van de dag check ik op de BETER webapp op mijn PC hoe het gaat met mijn cliënten. Ik zie in één oogopslag wie actief is geweest en wie niet lekker in zijn vel zit. Dit is waardevolle extra informatie waardoor ik er op tijd bij ben en kan voorkomen dat de situatie verslechterd. Uiteindelijk bespaart mij dit tijd in de verdere behandeling, want voorkomen is beter dan genezen.”

Een klant vertelt; Marcel Gutz over de BETERapp voor professionals (video).

Specificaties:

 • Het bekijken van het caseloadoverzicht van gekoppelde cliënten met grafisch weekzicht op welzijn en activiteit.
 • Het per cliënt inzicht hebben op het doel en de activiteiten, de gemoedstoestand en de gemaakte notities vanuit het netwerk.
 • Het bekijken van de tijdlijn van de cliënt
 • De mogelijkheid om notities te plaatsen.

Overzicht · Persoon · BETERapp (20140506)

Eenvoudige schil om EPD
Reduceer de rompslomp van de hulpverlener
De directeur van een instelling die met BETER werkt: “Met BETER brengen wij het EPD van de hulpverlener terug naar de essentie. BETER vormt een laagje over het EPD waardoor je als hulpverlener drie knoppen overhoudt. De eerste is voor het maken van het behandelplan wat direct ondertekend kan worden door de cliënt, de tweede voor het maken van een afspraak en de derde voor het maken van het verslag inclusief tijdregistratie. Dit verslag staat vervolgens direct op het mobiel van de cliënt: optimale transparantie. Uiteraard is hier wel een koppeling met het EPD voor nodig.”

Een klant vertelt; Marcel Gutz over de BETERapp voor instellingen en de koppeling met het EPD (video).

Specificaties:

 • De mogelijkheid de BETER webapp te koppelen aan het EPD via API’s en HL7
 • Het maken van een nieuwe afspraak
 • Het opstellen en ondertekenen van een ondersteuning-/behandelplan
 • Het registreren van tijd
 • Het schrijven van een verslag/rapportage of notitie
 • De mogelijkheid om extra maatwerk (zoals het ondertekenen van een behandelplan en deze wegschrijven als PDF in het EPD) op aanvraag uit te voeren. (Twee typen koppelingen zijn mogelijk. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Koppelen met het EPD‘).

Aan de slag met BETER? Bekijk ons kennismakingsaanbod.