De visie achter de BETERapp

 

Sinds 1999 krijgen wij met Bloei een kijkje achter de schermen bij verschillende zorgbedrijven. We hebben veel ervaringen opgedaan, op basis waarvan we een eigen kijk op zorg en gezondheid hebben ontwikkeld. Toen we het afgelopen jaar een en ander mis zagen gaan met betrekking tot zorg en gezondheid in onze eigen sociale kring, ontstond de intrinsieke motivatie onze visie op zorg vorm te geven. Daaruit is de BETERapp ontstaan. Wat onze visie op deze verschillende relevante facetten is, lees je op de volgende pagina’s.

Jouw gezondheid
Beter in je vel zitten! Dat is wat het gebruik van de BETERapp jou oplevert. Om dit te bereiken zijn er drie pijlers van doorslaggevend belang, waarbij de app optimaal ondersteunt. Welke pijlers dit zijn, lees je hier.

Samenbrengen van zorg
Jij bent zelf het middelpunt van jouw zorg. Jij bent de superspecialist.

Jouw data
Wij gaan voor een oplossing waarin iedere cliënt zelf één plek heeft waar de eigen gegevens veilig en overzichtelijk bij elkaar komen.

De moderne hulpverlener
Dit zijn hulpverleners die handelen vanuit een gelijkwaardige positie met de cliënt, bijvoorbeeld door de uitdaging van de cliënt sámen op te pakken.

 

Bekijk de video waarin Mike van Holsteijn vertelt op basis van welke uitgangspunten de BETERapp tot stand is gekomen.