De visie achter de BETERapp

 

Praktikon heeft de BETERapp overgenomen van Bloei. Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs en is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Lees meer over de visie achter de BETERapp op onderstaande  pagina’s.

Jouw gezondheid
Beter in je vel zitten! Dat is wat het gebruik van de BETERapp jou oplevert. Om dit te bereiken zijn er drie pijlers van doorslaggevend belang, waarbij de app optimaal ondersteunt. Welke pijlers dit zijn, lees je hier.

Samenbrengen van zorg
Jij bent zelf het middelpunt van jouw zorg. Jij bent de superspecialist.

Jouw data
Wij gaan voor een oplossing waarin iedere cliënt zelf één plek heeft waar de eigen gegevens veilig en overzichtelijk bij elkaar komen.

De moderne hulpverlener
Dit zijn hulpverleners die handelen vanuit een gelijkwaardige positie met de cliënt, bijvoorbeeld door de uitdaging van de cliënt sámen op te pakken.

 

Bekijk de video waarin Mike van Holsteijn vertelt op basis van welke uitgangspunten de BETERapp tot stand is gekomen.