Steunbetuigers

 

Een groep mensen die vierkant achter het BETER initiatief staan en meer dan eens klaar staan om met ons te klankborden over nieuwe ontwikkelingen van de app.

Elsbeth

Elsbeth de Ruijter

GGZ inGeest, Raad van Bestuur, Psychiater

De relatie tussen patiënt en hulpverlener verandert. Van paternalisme zijn we via informed consent naar “shared decisionmaking” gegaan. De hedendaagse relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Veel van de systemen in de zorg zoals een EPD gaan nog uit van ongelijkwaardigheid. Met de BETERapp kunnen we ervaringen in de zorg opdoen met werken vanuit gelijkwaardigheid, waarbij de patiënt de regie heeft en indien de patiënt dat wenst het netwerk nadrukkelijk betrokken is.

Serg

Sergej Koopmans-Moleveld

Programmamanager Innovatie Parnassia

De kracht van de BETERapp zit in de mogelijkheden die het de gebruiker (patiënt) geeft om vanuit zijn eigen context te werken aan zijn herstel en die mensen uit zijn netwerk bij te schakelen die op dat moment nodig zijn. De regie bij de gebruiker en zijn (professionele) netwerk ter ondersteuning!

marcel_250

Marcel Gutz

ICT- & Programmamanager MEE Plus

BETER stelt de cliënt in staat daadwerkelijk de regie te nemen bij zijn herstel, daarbij geholpen door zelf te benaderen online hulpmiddelen, lotgenoten, mantelzorgers en experts. Een prachtige en krachtige app, perfect passend in de huidige tijd!

Marianne_250

Marianne Mulders, MBA

KIKT (kennis Intuïtie Kans en Talent), voorheen Manager in de GGZ

Eindelijk de juiste stap in de richting van de client aan zet! Alles in een app, behandeling en dossier. Contact met al je hulpverleners en een snelle doelgerichte behandeling. BETER kan het niet! Ik was erbij tijdens het eerste gesprek met Lennard en Mike van Bloei toen dit idee is geboren in april jongstleden. Mijn droom is dat deze app uitgebreid kan worden richting de somatische gezondheidszorg.

vincent

Vincent Kip

Huisartsenpraktijk De Brinck

De gezondheidszorg in Nederland heeft initiatieven als de BETERapp nodig. Als huisarts ervaar ik dat mijn patiënten steeds beter geïnformeerd bij mij komen. De rol van dokter verschuift naar die van coach. Daarnaast wordt er meer en meer een beroep gedaan op mantelzorgers. Smartphones zijn de normaalste zaak van de wereld. Iedereen is continue in verbinding met elkaar. Met een slimme app zoals de “BETERapp” wordt de afstand tussen zorgverlener en cliënt niet alleen kleiner, maar kan de cliënt zelf echt regie houden over zijn probleem en dit probleem ook verhelpen op de manier die hem het beste past.

Leo-1

Leo van de Vorst

Teambuilder en kennisactivator bij Proven Partners

Professional, mantelzorger en vrijwilliger gaan meer samenwerken. Waarom? Omdat de cliënt centraal staat en wij samen zorgen voor een leefbare samenleving. Dit instrument gaat van deze basisgedachte uit. De cliënt is de basis en de rest organiseren we daar omheen.