Kantelaars

 

Enthousiaste professionals die met hart en ziel geloven in BETER en met ons timmeren aan een mooie toekomst voor de zorgwereld.

marcel_250

Marcel Gutz

Interim ICT- & Verandermanager No Gutz No Glory

Ik zie grote kansen voor BETER en ben van mening dat het concept de wereld van zorg en welzijn op z’n kop gaat zetten. Ik ben gespecialiseerd in het tot bedrijfsmatig nut maken van (ICT) innovaties en verbind business met ICT en klant met leverancier. Als gedelegeerd opdrachtgever namens de stichting MEE Plus ben ik één van de launching customers van BETER. Ik kan begeleiden bij het volledige traject van idee tot realisatie. Mijn toegevoegde waarde ligt bij het overtuigen van management en medewerkers door op de organisatie gerichte presentaties te geven over het concept, helpen de businesscase op te stellen en overtuigend tot besluitvorming te komen. Maar ook de realisatie van het project, het aansturen van externe partijen en ICT bedrijven en het begeleiden van de interne organisatie valt onder mijn competenties. Maar bovenal ben ik heel erg enthousiast over dit geweldige idee.

tim

Tim Kops

TKare, interim-management en advies

Met de BETERapp stapt u in de toekomst. Niet met één been, maar volledig. In de toekomst gaan de dingen anders dan u gewend bent. En dat is wennen. De neiging om weer terug te stappen, zal zo nu en dan groot zijn. Maar terugstappen uit de toekomst kan niet, met de BETERapp staat u er middenin. In de toekomst is het druk; uw medewerkers, uw cliënten, huisartsen, hulpverleners van andere organisaties, hun cliënten, ze zijn er allemaal. En als ze er nog niet zijn, dan zullen ze komen, vroeg of laat. In de toekomst gaat het om samenwerken voor en vooral met de cliënt. Met de BETERapp heeft u het middel in handen, nu moet u het nog leren gebruiken. Ik kan u helpen de toekomst te organiseren, zodat u, uw medewerkers én uw cliënten niet meer terug willen naar het vertrouwde verleden. Wellicht tot ziens in de toekomst!

Jacques

Jacques Wagtmans

Manager Industrie, Diamant-groep

De mate waarin een persoon met een beperking of stoornis hinder ondervindt om op voet van gelijkheid deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer – als gevolg van de stoornis of beperking – bepaalt de mate van ‘gehandicapt’ zijn. In die zin is de handicap het maatschappelijk gevolg van de stoornis of de beperking“. (Kröber & Van Dongen, 1996) Ieder mens heeft onvervreemdbaar recht op deelname aan de samenleving. Wij als professionals zijn gezegend hier aan mee te mogen werken. Wij dienen in plaats van dat wij bepalen. Wij zijn er in plaats van dat wij gepland worden. Dat maakt een zorgprofessional de helper die de mens met een zorgvraag nodig heeft. Mensen organiseren en van daaruit ontstaat er een samenwerking. Gebouwen zijn instrumenteel en dienen als gereedschap niet als asset.

Om BETER , nog beter te kunnen laten werken is het noodzakelijk afstand te nemen van oude structuren en nieuwe structuren te omarmen. Social media kan een goed werkend alternatief zijn. De jeugd met een zorgvraag schreeuwt er om. Maar ook de oudere van nu en de toekomst zal zich geholpen zien met dit fenomeen. Ik wil graag de ambassadeur voor BETER zijn waar het gaat om het integreren van meer effectieve instrumenten zodat bewezen kan worden dat we old school en het daarmee gepaarde budget beter kunnen inzetten voor BETER!

Ton

Ton van der Schaft

Ton van der schaft, advies en projectmanagement

Beter is een prachtig resultaat van omdenken. Niet langer redeneren vanuit het zorgaanbod dat van de instelling naar de cliënt gebracht moet worden op een gedigitaliseerde manier. Niet vanuit het EPD van de instelling dat aangeboden moet worden via een beveiligd cliëntportaal.
De cliënt en zijn app centraal stellen en daarop aansluiten. Een architectonische doorbraak. Macro gezien veel slimmer dan al die afzonderlijke investeringen in portalen. Ik denk graag met u mee wat dit initiatief voor uw organisatie kan betekenen en hoe u uw processen en back-office systemen (EPD bijvoorbeeld) verbindt met deze nieuwe werkelijkheid.

joep

Joep Bovendeaard

E-Health specialist/ Channelmanager BRIZK

Innovaties in de zorg dienen volgens mij op drie gebieden toegevoegde waarde te leveren (Triple Aim):

  • De patiënt/ cliënt moet betere zorg ontvangen
  • De zorgverlener moet met meer plezier effectiever kunnen werken en
  • De kosten moeten beheersbaar blijven voor de verzekeraar, voor ons
    als maatschappij

Met de BETERapp kan je als organisatie invulling geven aan (een deel van) de gekozen E-Health strategie. Ik ben ervan overtuigd dat de BETERapp van toegevoegde waarde is voor organisaties, mits goed ingezet.
Ik help organisaties bij het opstellen en formuleren van een E-Health strategie, bij het onderzoeken of en op welke manier een innovatie zoals de BETERapp past en bijvoorbeeld bij het opzetten van een pilot. Het gehele proces van definiëren tot en met implementeren kan ik leiden en begeleiden. Uiteindelijk gaat het erom dat innovaties zoals de BETERapp verankerd raken in de bedrijfsvoering met betere zorg als resultaat!

23030

Alétho

De BETERapp is een mooie, innovatieve tool voor cliënten om de regie in eigen handen te krijgen. De cliënt legt informatie zelf vast en deelt deze met zijn hele zorgnetwerk. De cliënt staat hiermee centraal in het netwerk van dienstverlening om hem heen. Alétho zet de BETERapp in bij de begeleiding van de deelnemers.

We zijn blij dat we de ICT kennis en kunde van de deelnemers kunnen inzetten binnen deze samenwerking. Alétho is testcentrum voor de BETERapp. De app moet op een grote verscheidenheid van mobiele apparaten met vele operating systeem varianten en versies kunnen werken. Dit gaan we bij Alétho, met onze deelnemers, testen.

We zijn erg enthousiast een bijdrage te kunnen leveren aan de volgende stap op het gebied van eHealth!