Klanten

 

Ambitieuze instellingen die aan de slag zijn met BETER!

BavoEuropoortlogo

Bavo Europoort

Bavo Europoort wil mensen met ernstige psychiatrische problemen helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Dit doen wij door het bieden van specialistische psychiatrische behandeling en begeleiding met aandacht voor alle levensgebieden. Onze deskundige medewerkers gaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van de patiënt en zijn omgeving. Wij bieden onze behandeling en begeleiding zo dichtbij en zo kort mogelijk; zo lang en intensief als noodzakelijk.
Daarnaast wil Bavo Europoort een maatschappelijke bijdrage leveren. Door zelf het initiatief te nemen en door intensieve samenwerking met andere partijen streven we er naar de leefomgeving te verbeteren en in het bijzonder die van onze patiënten.
www.bavo-europoort.nl.

Lentis

Lentis

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Lentis verleent zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De werkwijze van Lentis is persoonlijk, open en oplossingsgericht. Ze richten zich op herstel en waar dat niet of nog niet mogelijk is op het draaglijk maken van de gevolgen van psychische problemen. De BETERapp wordt voor acute deeltijd behandeling ingezet met als doel verkorten of voorkomen van opname.
www.lentis.nl.

De_Leefstijltrainers

De Leefstijltrainers

De Leefstijltrainers leren je hoe je zelf positieve invloed krijgt op stress en spanningsklachten, op je angsten, gedachtes en overtuigingen. Ervaar hoe een andere leefstijl je ontspanning en energie brengt in je dagelijkse leven.
Met onze bewegingstraining kom je in beweging, maar de focus ligt vooral op opnieuw in contact treden met jezelf. Je leert meer over het ontstaan van je klachten, de instandhouding ervan en hoe je ermee omgaat. Al doende leer je dit met vier onderdelen: ademhalingsoefeningen, coördinatieoefeningen, ontspanningsoefeningen en hardlopen en/of wandelen.
www.deleefstijltrainers.nl.

Dimence

Stichting Dimence

Bij stichting Dimence kunnen volwassenen en ouderen terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dimence zet in op vooruitgang en herstel, met altijd het doel om beter te worden. Niet alleen in de betekenis van genezen of (beter) leren omgaan met beperkingen, maar ook van groei als persoon, professional en organisatie. Het Cluster Ontwikkelingsstoornissen (COS) biedt behandelingen, diagnostiek en consultaties voor complexe problematiek op het gebied van ASS en ADHD. Dimence streeft ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met ASS en ADHD te verbeteren.
centrumontwikkelingsstoornissen.dimence.nl.

GGZ_Doel

DOEL

DOEL richt zich op activering van mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit de overtuiging dat het aanspreken van de gezonde kwaliteiten mensen helpt om meer grip te krijgen op hun leven. Dit doen we In samenwerking met ketenpartners om een zo passend mogelijk aanbod te creëren voor het brede publiek dat onze doelgroep vormt. We zoeken we steeds naar activiteiten die recht doen aan de mogelijkheden van onze klanten, om zo hun gevoel van eigenwaarde te vergroten en iets te kunnen betekenen voor de samenleving. Middenin de maatschappij, zo zelfstandig mogelijk, met de mogelijkheid om terug te vallen op onze professionele begeleiders.
Meer informatie: www.mijndoel.info.

ac_logo_h_rgb

Alfa-College

Het Alfa-college is een regionaal opleidingscentrum voor Noord- en Oost Nederland, met een breed aanbod van middelbare en beroepsopleidingen en educatieve trajecten. Op het Alfa-college kunnen volwassenen Nederlands en Rekenen leren. Inburgeraars kunnen zich op hun examen voorbereiden. Jongeren kunnen hun MBO diploma halen in diverse richtingen. Er is tevens een MBO traject waarmee je voldoet aan de inburgeringseisen.
www.alfa-college.nl.

Logo FLINQ

FLINQ jeugd

FLINQ jeugd is er voor jongeren (10 tot 25 jaar) met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in Noord Nederland. FLINQ biedt ondersteuning bij wonen, school, werk en vrije tijd. We trekken samen met de jongeren op en werken naar een goede en zo zelfstandig mogelijke toekomst. Waarin het wonen en leven voorop staat in plaats van de problematiek. Ook als het moeilijk wordt gaan we door en zoeken we naar de meest passende oplossing.
www.flinq-jeugd.nl.

Logo touw groot

Handmade Hopes

Een groot aantal jongeren heeft problemen om een gewaardeerde rol in onze maatschappij te vervullen. Zij hebben behoefte aan een leerplek waar ze hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Hiervoor kunnen zij terecht bij Handmade Hopes. Onder deskundige begeleiding van pedagogisch medewerkers leren jongeren een dagritme vast te houden, verantwoordelijkheid te dragen en sociale vaardigheden. Maar boven alles leren ze trots te zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen, ze ontdekken hun talent en zien weer mogelijkheden voor de toekomst. In de hippe woonwinkel in de binnenstad van Groningen kunnen jongeren weer deelnemen aan de maatschappij en kunnen klanten ervaren hoe talentvol deze jongeren zijn.
www.handmadehopes.nl.

JBC&T

Jelly Bijlsma Coaching & Training

Zelfregie raakt aan de kern van wie je bent en aan de ruimte om jezelf te kunnen zijn. Soms hebben we in ons leven te maken met een periode waarin we de regie verliezen of zelfs helemaal kwijt zijn. Ik help mensen weer regie te voeren op hun eigen leven. Ik maak daarbij gebruik van Transactionele Analyse, cognitieve gedragstherapeutische interventies, ervaringsgerichte oefeningen en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
www.JBC&T.nl.

LinkedIn_logo_initials_ayu

Europa Ayurveda Centrum

Het Europa Ayurveda Centrum is hét kennis en behandelcentrum op het gebied van natuurlijke geneeswijzen. Wij ondersteunen mensen met geestelijke problemen als gevolg van hun ziekte in hun hernieuwde zoektocht naar balans. Met ayurvedische behandelingen, kruidensupplementen, aangepaste voedingsrichtlijnen en leefstijlcoaching wandelen we samen op.
www.ayu.nl.

Gezondtijd_met_ondertitel_def

Gezondtijd, praktijk voor voeding en gezondheid

Hoe goed weet je wat gezond is voor je en wat je nodig hebt? Heb je wel eens stilgestaan bij jouw voeding en leefwijze? Gezondheid en voeding vormen samen een prachtige, maar complexe wetenschap. Gezondtijd kijkt naar aanleiding van jouw vragen hoe je lichaam werkt en welke symptomen met elkaar samenhangen. Wat kun je eraan doen om je beter te voelen, wat mag je daarvan verwachten en hoe lang duurt dat dan? Hierbij speelt voeding uiteraard de hoofdrol. Met de juiste tips en wellicht een aantal supplementen kun je dan wel stappen zetten richting je doel, een goede gezondheid.
www.gezondtijd.com.

Vanboeijen_rgb_variant-1

Vanboeijen

Alle mensen met een handicap een Goed leven. En alle medewerkers Mooi werk. Daar gaan ze voor bij Vanboeijen. Zij bieden in Drenthe en daarbuiten zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarbij gaan ze uit van wat iemand kan en wil, samen met ouders, met begeleiders, met elkaar.
www.vanboeijen.nl.

Logo + motto outline

De Zijlen

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn welkom bij De Zijlen. Lekker zijn wie je bent. Je leven leiden zoals dat bij jou past. Heb je daarbij een steuntje in de rug nodig? Of intensieve zorg? De mensen van De Zijlen helpen uw zoon, dochter, broer of zus graag. Wij staan met zorg middenin de samenleving!
www.dezijlen.nl.

FB-profielHH

HeelHelder

Training, Psychomotorische Therapie en coaching voor ouders, kinderen en zwangeren.

Trainingsbureau HeelHelder biedt trainingen in de regio Zwolle gebaseerd op Mindfulness, omdat dit een moderne methode en manier van leven is die werkt voor jong en oud. De oefeningen zijn concreet, de begeleiding is vriendelijk en duidelijk en wordt gegeven door professionals uit de GGZ.
Aanbod: Mindful Parenting, MyMind – Mindfulness voor kinderen / jongeren met ASS of ADHD, Mindfulness voor kinderen, Mindful Zwanger en Bevallen en Psychomotorische Therapie.
www.heelhelder.nu.

LinkedIn_logo_initials

HypnoDenHaag

HypnoDenHaag specialiseert zich in hypnotherapie; een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnose, ook wel trance genoemd. Psycho- en hypnotherapie is uitermate geschikt voor de behandeling van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en Migraine en richt zicht op een structurele oplossing. Het streven is om de cliënt weer in contact te brengen met zijn mogelijkheden en kwaliteiten, waardoor hij vol vertrouwen en op eigen kracht de uitdagingen die het leven hem brengt tegemoet kan zien.
www.hypnodenhaag.nl.

GGZIngeest

GGZ inGeest

GGZ inGeest is een specialistische ggz-instelling die mensen van alle leeftijden helpt, ongeacht hun culturele achtergrond. De hulp is divers: van crisisopvang tot langdurige behandeling. Van een gesprek met een psycholoog of psychiater tot een zelfhulpcursus via internet. Persoonlijke aandacht voor de cliënt staat voorop. Door de vele locaties in de regio Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek is er altijd hulp in de buurt.
www.ggzingeest.nl.

header-beeworks-no-animation-1600x400

Beeworkz

Door verschillende omstandigheden en problematiek kunnen mensen ver van de arbeidsmarkt geraakt zijn. Denk onder andere aan mensen met psychische problemen, met een lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking, of mensen met niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. Allemaal redenen waardoor werken op de regulieren arbeidsmarkt (nog) niet haalbaar is. Beeworkz biedt deze mensen een werkplek in een echt bedrijf.
www.beeworkz.nl.

23030

Alétho

Alétho biedt dagbesteding op het gebied van ICT voor mensen met een beperking (Autisme, NAH, etc.). Door een nuttige en leerzame dagvulling te bieden willen zij de deelnemers verder helpen in hun ontwikkeling en hun geestelijk welzijn bevorderen. Indien de mogelijkheden het toelaten proberen zij de deelnemers door te laten groeien naar een (begeleide) reguliere werkplek. Alétho doet dit met behulp van individuele leer/ontwikkeltrajecten. Alétho biedt ook reintegratie trajecten voor een aantal IT gerelateerde beroepen.
www.alétho.nl/.

COLK_logo FC nieuw_3

Stichting COLK

Stichting COLK staat voor Centrum Onverklaarde Lichamelijke Klachten. Hier kun je terecht voor de behandeling van verschillende klachten, zoals verspringende pijn, chronische vermoeidheid en verlammingen, waarvoor niet voldoende lichamelijke verklaring dan wel medische behandeling zijn gevonden. Stichting COLK is een onderdeel van Yulius.
www.Yulius.nl/COLK.

elker_logo

Elker Jeugd- en opvoedhulp

Elker helpt kinderen, jongeren en gezinnen in de provincie Groningen. Elker is specialist in jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp. Met meer dan 450 medewerkers met bezieling maakt Elker dagelijks voor een groot aantal kinderen en gezinnen het verschil.
www.Elker.nl.
Op maandag 22/9 is er binnen Elker een pilot van start gegaan met de BETERapp. Aan de pilot nemen 10 hulpverleners en 10 jongeren deel die de komende 10 weken gaan bekijken in hoeverre deze app een aanvulling kan zijn op de hulpverlening.

Launching customer MEE Nederland

MEE Plus Groep

MEE PLUS ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Ze gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving en wil zijn zelfredzaamheid vergroten. MEE reikt oplossingen aan, coördineert deze en bouwt een duurzaam, informeel netwerk rondom haar cliënten.
www.MEEPlus.nl.

Launching customer 1nP

Stichting 1nP

1nP staat voor: ‘1e netwerk Professionals in de ambulante GGZ’. Zij verenigen een groot aantal professionele hulpverleners uit heel Nederland. U kunt bij hen terecht voor psychiatrische, psychologische of psychotherapeutische behandelingen en zij bieden kortdurende of langlopende therapieën, variërend van hulp bij acute trauma’s tot en met verdiepende psychotherapie voor een complexere persoonlijke problematiek.
www.1nP.nl.

Launching customer Brijder Verslavingszorg

Brijder Verslavingszorg

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen en richt zich op het voorkomen en behandelen van verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. De wensen en mogelijkheden van onze cliënten vormen de basis van onze behandeling.
www.Brijder.nl.

 

Ook geïnteresseerd in een pilot en weten hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan het pilotplan.