De moderne hulpverlener

 

De BETERapp past goed bij de moderne hulpverlener. Dit zijn hulpverleners die handelen vanuit een gelijkwaardige positie met de cliënt, bijvoorbeeld door de uitdaging van de cliënt sámen op te pakken. De cliënt zal nooit worden omschreven als een ‘interessante casus’ maar als partner om doelen te realiseren.

Samen werken aan gezondheid

Samen bepaal je doelen en kijk je wat er nodig is om de doelen te bereiken. Hierbij ondersteunt/coacht de hulpverlener. Dat kan een gesprek zijn eens in de twee weken, in combinatie met ondersteuning tussendoor op die momenten dat de cliënt het net even nodig heeft.

Op afstand kan de cliënt gevolgd worden en tijdens de gesprekken met de cliënt komen er belangrijke tips en vragen naar voren. Het ‘verslag’ van zo’n sessie kan gedeeld worden via de app en is als steun in de rug direct voor de cliënt beschikbaar.

Ook aan de slag met BETER? Bekijk ons kennismakingsaanbod.