BETER voor professionals

 


BETER voor professionals

  27/10/2013          Geen reacties


Stel samen met de cliënt in de BETERapp doelen in waaraan de cliënt gaat werken en steun hem of haar via de app met zijn voortgang.
Lees ook ‘Ervaringen professional: Met de BETERapp komt de cliënt sneller in de actiemodus.‘, ‘Ervaringen professional: Mijn werk is een stuk prettiger geworden‘ en ‘Gebruikerservaring – Waarom ik de BETERapp gebruik?

 
Christine
Henriëtte is diëtiste

Henriëtte vindt het prettig om ook tussen de afspraken door een cliënt te begeleiden. Ze gebruikt de BETERapp met een aantal van hen. De app stimuleert haar cliënten om hun eigen doelen te stellen, bijvoorbeeld twee keer per week sporten, en hier proactief aan te blijven werken. Henriëtte vraagt hen daarnaast in het dagboek aan te geven wanneer de verleiding om níét te gaan sporten, of toch die zak chips leeg te eten groot is en hoe zij hier dan mee omgingen. Deze informatie gebruiken zij tijdens de volgende afspraak. Via de app bekijkt Henriëtte dagelijks hoe het gaat met een cliënt; als een cliënt goed bezig is, dan geeft zij hem of haar complimenten. Als een van hen het zwaar heeft, steunt zij hem of haar. Henriëtte vindt het prettig dat de app de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt stimuleert.

Maarten

Gerrald is psycholoog

Als Gerrald iemand met bijvoorbeeld angstklachten begeleidt, vindt hij de BETERapp een mooi hulpmiddel dat hen tussen hun sessies door helpt. Samen komen Gerrald en zijn cliënt tot een plan, dat kleine stappen bevat om van de angsten af te komen, zoals twee keer per week weer zelf boodschappen doen om de hoek, voor iemand met pleinvrees. Omdat zijn cliënt deze kleine stappen zelf beschrijft in de app, wordt het plan echt van hem of haar, wat de betrokkenheid bevorderd. Doordat de cliënt vervolgens bijhoudt hoe het gaat kan Gerrald waar nodig net dat steuntje in de rug geven dat nodig is of een complimentje geven. Bij de volgende sessie nemen ze in overleg een volgende stap en passen ze waar nodig de doelen aan.

Arjen

Johan is revalidatiecoach

Bij revalideren is het belangrijk dat de cliënt zelf actief aan de slag gaat met zijn of haar herstel. De activiteiten spitsen zich vaak toe op fysieke oefeningen, maar ook op het leren omgaan met het eventueel blijvende letsel. Door het welzijn van zijn cliënten goed te volgen met de BETERapp kan Johan voorkomen dat een van zijn cliënten in de put raakt. Daarbij stimuleert hij hen als zij zich goed en trouw inspannen voor de hersteloefeningen. Waar nodig passen Johan en de cliënt de frequentie van de oefeningen aan als het beter gaat en herstel dichtbij komt.

Kiki

Margot is maatschappelijk werkster

Als iemand die met hart en ziel hulp verleent, vindt Margot het niet altijd even makkelijk om iemand die ze helpt ‘los te laten’. Of het nu iemand is die vanuit een kliniek naar huis gaat of iemand die ze minder vaak zal zien. De BETERapp is een mooie manier om een cliënt meer op eigen benen te laten staan, maar Margot nog wel actief kan begeleiden en volgen als dat nodig is. Ze is een extra vangnet voor haar cliënten, waardoor zij met meer vertrouwen verder kunnen. Margot merkt dat zij als hulpverlener, maar ook de cliënt deze ‘op-eigen-benen-staan’-stap nu sneller zetten.

Ook aan de slag met BETER? Bekijk ons kennismakingsaanbod.

Download de Als hulpverlener werken met de BETERapp.pptx (5.3 MB)

Download de Als hulpverlener werken met de BETERapp.pdf (2.5 MB)

Bekijk de video waarin Mike van Holsteijn vertelt over de nummer één meest gehoorde klacht van behandelaren; de registratielast.